Åpent brev til Juridisk fakultet ved UiO

——– Original Message ——–
Subject: Om forsinket retting av kursoppgaver ved 3. avd
Date: Thu, 8 Nov 2012 13:12:12 +0100
From: Eivind Marienborg
To: n**@jus.uio.no
CC: c.b.**@jus.uio.no, l**@jus.uio.no, b.l.**l@jus.uio.no

Hei, Juridisk Fakultet ved UiO.

Jeg ser i Fronter at den kursoppgaven jeg leverte i selskapsrett 26. oktober ikke vil bli rettet før «slutten av uke 46». På dette tidspunktet er det mer enn tre uker siden jeg leverte. Det har gått en uke siden oppgavegjennomgangen i kursgruppen (som finner sted i morgen). Og det er mindre enn to uker til eksamen.

Dere driver et universitet. Dere har gjort det i årevis. Allikevel virker det som om dere har vanskelig med å forutse at oppgaveinnleveringer krever oppgaverettere, eller at oppgavegjennomgang gir bedre utbytte når studentene har fått tilbake oppgavene sine. Det er ikke første gang det tar evigheter å få svar på oppgaver, eller at forsinkelser rammer tilfeldige grupper av studenter. Det er universitetets ansvar å sørge for at undervisningstilbudene blir forsvarlig fulgt opp. Som studenter sitter vi maktesløse. Situasjonen føles håpløs.

Dette kommer i tillegg til et semester som er unødvendig kort (med eksamen allerede i november), og hvor det ikke gis kursundervisning i alle emner. Både for egen og andres del har det vært misnøye både med deler av forelesningene og deler av kursundervisningen, hvor det på forelesning brukes mye tid på irrelevante temaer, og på kursundervisning tidvis gås for fort og overfladisk gjennom vanskelige temaer.

Jeg håper dere får fortgang i rettingen av kursoppgavene, slik at både jeg og andre får stille best mulig forberedt til eksamen, og at dere for fremtidens studenter er i stand til å planlegge og følge opp bedre. Jeg vil gjerne tro at fakultetet ønsker å bygge så gode jurister som mulig. Det er ikke alltid like lett å bevare den troen.

Ha en ellers fin dag.

Med vennlig hilsen
Eivind M.

Legg inn en kommentar